CASD  
   
 
Sbor CASD Mladá Boleslav FAQ
(Často kladené otázky)



Kategorie: Hlavní -> Sbor Mladá Boleslav

Otázky
·  Jaký časový rozvrh a náplň má vaše sobotní pobožnost?
·  Jaký je a věkový průměr a početní stav muži ? ženy vašeho sboru ?
·  Kde se scházíte k pobožnostem a od kolika hodin?
·  Kdo je váš kazatel?
·  Kdo je váš starší sboru?
·  Kdy byl založen váš sbor?
·  Kolik členů má váš sbor?
·  Spolupracujete s jinými církvemi ve vašem městě?

Odpovědi
·  Jaký časový rozvrh a náplň má vaše sobotní pobožnost?

Sobotní shromáždění u nás začíná v 9,oo hodin.
Společná pobožnost začíná po uvítání a zpěvu obyčejně dvou společných písní, po které následuje modlitba některého člena sboru. 

Uvádějící první části pobožnosti otevře do pléna přítomných prostor ke sdílení osobního postřehu, zážitku, nebo potřeby přímluvné modlitby. Zhruba v 9,3o hod. přebírá slovo učitel, který vede studijní biblická témata, která jsou písemným materiálem připravena na 3 měsíce dopředu. Nad tématem probíhá diskuse vycházející z dotazů, které má připraveny učitel. Čas sobotní školy končí zpravidla v 10,15 hod. V čase probíhající studijní diskuse mají přítomné děti rodičů svůj vlastní program.
Na závěr této první části uvaděč ohlásí dobrovolnou sbírku na podporu misie. První část dopoledního programu končí společným zpěvem písně ze zpěvníku a modlitbou.
Následuje přestávka mezi první a druhou části trvající zhruba 15 minut.
V 10,30 hod je čas, který přebírá uvaděč druhé části programu, zpravidla starší sboru. Probíhají sborová oznámení po kterých následuje prostor pro blok 3-4 společných písní, které vede jiný uvaděč s hudebním doprovodem. Pak následuje modlitba s prosbou o požehnání pro kazatele, který bude kázat. Následuje sbírka pro potřeby sboru a hudební přednes, po kterém následuje kázání.

Pobožnost končí hudebním přednesem, zpěvem několika dalších společných písní ze zpěvníku a modlitbou kazatele.
Odpolední pobožnost se u nás až na výjimky nekoná, ale často se na závěr dopoledního programu setkáváme u společného oběda. V obstarávání teplé polévky s chlebem se střídají všichni, kteří se mají zájem zapojit.

[ Zpět nahoru ]

·  Jaký je a věkový průměr a početní stav muži ? ženy vašeho sboru ?

K datu 30. 6. 2013:
Početní poměr 11/21 ve prospěch sester
Nejstarší člen sboru žena - 88 let
Nejmladší člen sboru také žena 27 let.

[ Zpět nahoru ]

·  Kde se scházíte k pobožnostem a od kolika hodin?

Scházíme se v novém církevním objektu, který byl slavnostně otevřen 19. září 2012. Objekt je spojen s názvem Společenský dům Lávka, (www.lavkamb.cz) kde pro veřejnost realizujeme vzdělávací a volnočasové programy.

Sobotní pobožnost u nás začíná v 9,oo hod. a jeho programový průběh lze částečně nalézt na těchto stránkách. 

[ Zpět nahoru ]

·  Kdo je váš kazatel?

Od září 2005 byl pověřen duchovní zodpovědností za region sborů Mladá Boleslav, Brandýs n/L a Neratovice-Mělník, kazatel Peter Čík. Kazatelská rodina bydlí v Mladé Boleslavi.

[ Zpět nahoru ]

·  Kdo je váš starší sboru?

V nepřítomnosti kazatele je zodpovědný za správu sboru vedoucí, nebo starší. Pro volební období 2004/2006 je pro tuto činnost zvolen členským shromážděním br. Pavel Přibyl, vykonávající toto pověření již několik období. Od roku 1997 je vysvěcen jako starší sboru.

[ Zpět nahoru ]

·  Kdy byl založen váš sbor?

Vznik našeho sboru se oficielně datuje rokem 1930. V tomto roce byla pověřena vedením středočeského misijního pole br. Karlem Poledníkem, biblická pracovnice s. Marta Adamová duchovní správou již existující boleslavské skupinky a okrsku.
V Mladé Boleslavi bydlela na Starém městě. Naše město bylo v pořadí 19 sborem ve středočeském misijním poli.

[ Zpět nahoru ]

·  Kolik členů má váš sbor?

K 31.12. 2005 registruje sbor Mladá Boleslav 34 pokřtěných členů a 14 dětí.

[ Zpět nahoru ]

·  Spolupracujete s jinými církvemi ve vašem městě?

Poslední spolupráce byla se sborem Jednoty bratrské.
Spolupodíleli jsme se 50 % dílem na projektu ?Nový život 2000?, který probíhal v našem městě v roce 2001. Filmem ?Ježíš? a roznáškou dárků bylo osloveno více jak 1500 lidí.
Jinak v lednu každého roku pravidelně spolupracujeme na přípravě ekumenického modlitebního týdne, kterého se účastní církve ČCE, Církev bratrská, ČSH, ŘK a CASD.

[ Zpět nahoru ]



 
 
Hlavní stránka  |  Historie sboru  |  Zprávy  |  Seznamka  |  Kalendář akcí  |  Fotogalerie  |  Odkazy  |  Stahujte  |  Váš osobní účet  |  FAQ  |  Kontakty

www.mb.casd.cz, stránka sboru Církve adventistů sedmého dne, sborový dům CASD, Dukelská č. 1443 - Mladá Boleslav.
Design: M. Steinertová, systém: R. Steinert, redakce: P.Přibyl. Copyright 1999-2008 Všechna práva vyhrazena.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.01 sekund